Canal de denúncies de LOGICALIS SPAIN SLU

Aquest Canal de Denúncies li permet posar en coneixement de l'entitat qualsevol acció o omissió que pogués suposar un acte il·lícit o contrari a la normativa vigent o contravenir els principis i valors del Codi de Conducta “Logicalis Code of Conduct Policy” (d'ara endavant Codi de Conducta) i la Política Antisuborn “Anti-Bribery Policy” (d'ara endavant les Polítiques)


Comunicar problema


Pot comunicar-nos qualsevol acció o omissió que pogués suposar un acte il·lícit o contrari a la normativa vigent o contravenir els principis i valors del Codi Ètic i polítiques de LOGICALIS

Consultar estat problema


Si ja ha realitzat una comunicació i desitja conèixer l'estat d'aquesta, si us plau, indiqui'ns l'identificador assignat a la mateixa i la clau d'accés introduïda per la seva part.

Preguntes freqüents


Teniu dubtes sobre aquest canal de denúncies anònimes, aquí trobareu les preguntes més habituals